„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Paulę Zawadzką” mająca na celu „Prowadzenie działalności usługowej o charakterze produkcji i postprodukcji materiałów wideo”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przewidywalne wynik operacji: utworzenie nowego przedsiębiorstwa i utworzenie miejsca pracy.

PAULA ZAWADZKA

ESPORTS VIDEO EDITOR

Over the past 3 years I've been working as a video editor in the largest companies related to the esports industry in Poland. I've written, directed and edited hundreds of videos about League of Legends and the Polish scene. Every time I create something I try to put my whole heart into it, which is why the videos I make are so unique and loved by the community.

VIDEO EDITING
FILM DIRECTING
FILMMAKING

My latest video

The Last Dance / AGO vs K1CK

I was asked to prepare a video for the Trinity Force Polish Cup final. This video was supposed to be similar to the standard Match of the Week format, but I’d decided to create something special. We recorded over an hour of interviews with the casters, but when I heard Rajon's comparison of the AGO vs. K1CK rivalry to "The Last Dance" (Netflix series) - I decided to change the whole concept. I have gone through the video data from all Ultraliga seasons to create a sentimental video, where both teams are no longer the biggest opponents but ten great players who made Polish scene more exciting.
At the end you can hear the instrumental of "Silent Night" which is in the rhythm of the Waltz.  

Contact me

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS

If you are interested in my work or if you have a project in mind then feel free to reach out to me any time.